Phrasal verbs z czasownikiem come

Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami phrasal verbs, które zawierają czasownik „come„. Phrasal verbs są często używane w języku angielskim i w mowie codziennej zastępują standardowe czasowniki.

Sprawdźcie poniższe przykłady:

 1. Come across – napotkać, znaleźć przypadkiem
  Example: Yesterday, I came across an interesting quote in a book.
 2. Come up with – wpaść na coś, znaleźć rozwiązanie
  Example: Can you come up with any ideas for our project?
 3. Come along – dołączyć do kogoś (pójść)
  Example: Would you like to go for a walk? You can come along with us.
 4. Come over – wpaść do kogoś
  Example: Can you come over to my place in the evening? I’d like to have a chat.
 5. Come out – wyjść; zostać opublikowanym
  Example: The news of his victory finally came out.
 6. Come off – pójść dobrze
  Example: His business plan really came off.
 7. Come to – wydobrzeć
  Example: It took him some time to come to after the accident.
 8. Come down with – zachorować
  Example: Unfortunately, I’ve come down with a cold and I’m feeling sick.

Mam nadzieję, że te przykłady pomogą Wam lepiej zrozumieć, jak używać phrasal verbs z czasownikiem „come”. Są one powszechnie używane w codziennym języku angielskim i mogą dodać koloru i zróżnicowania do Waszych rozmów. Pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza, więc spróbujcie używać tych zwrotów zamiast podstawowych czasowników!

Stay awesome,
Justyna