40 najpopularniejszych „phrasali” w języku angielskim

Phrasal verbs, czyli czasowniki złożone z partykułą, są powszechnie używane w języku angielskim. Nauka tych zwrotów może być nieco przytłaczająca dla uczących się języka, ale są one nieodzowne w celu osiągnięcia płynności w rozmowie. W tym artykule przedstawiam 40 najczęściej używanych phrasal verbs wraz z krótkim wyjaśnieniem i przykładowym zdaniem do każdego z nich.

 • Ask for – prosić o coś
  Could you ask for the bill, please? (Czy mógłbyś poprosić o rachunek?)
 • Bring up – wychowywać, poruszać temat
  She was brought up by her grandparents. (Ona została wychowana przez swoich dziadków.)
  Don’t bring up the topic of their breakup. (Nie poruszaj tematu ich rozstania.)
 • Call off – odwołać
  They had to call off the meeting due to bad weather. (Musieli odwołać spotkanie z powodu złej pogody.)
 • Come across – natknąć się na
  I came across an interesting article yesterday. (Natknąłem się wczoraj na interesujący artykuł.)
 • Cut off – odciąć
  The storm cut off power to the entire town. (Burza odcięła dostawę prądu całemu miastu.)
 • Do without – obejść się bez
  We’ll have to do without your help. (Będziemy musieli obejść się bez twojej pomocy.)
 • Figure out – zrozumieć, rozwiązać
  I can’t figure out how to solve this math problem. (Nie potrafię rozwiązać tego zadania matematycznego.)
 • Get along – dogadywać się
  She gets along well with her colleagues. (Ona dobrze dogaduje się z kolegami z pracy.)
 • Give up – poddać się
  Don’t give up on your dreams. (Nie poddawaj się marzeniom.)
 • Hold on – poczekać
  Please hold on for a moment. (Proszę poczekać chwilę.)
 • Keep up – nadążać
  It’s hard to keep up with the latest fashion trends. (Trudno nadążać za najnowszymi trendami modowymi.)
 • Look after – opiekować się
  Can you look after my dog while I’m away? (Czy możesz się zaopiekować moim psem, gdy mnie nie ma?)
 • Make up – zmyślić, pogodzić się
  He made up an excuse for being late. (Wymyślił wymówkę za swoje spóźnienie.)
  They finally made up after their argument. (Wreszcie się pogodzili po kłótni.)
 • Pass out – zemdleć
  The heat made her pass out. (Upał sprawił, że zemdlała.)
 • Put off – odkładać
  Don’t put off your responsibilities until the last minute. (Nie odkładaj swoich obowiązków na ostatnią chwilę.)
 • Run out – skończyć się
  We ran out of milk, so we need to go to the store. (Skończyło nam się mleko, więc musimy iść do sklepu.)
 • Set up – założyć, ustawić
  They set up a new business together. (Razem założyli nową firmę.)
  Can you help me set up the table for dinner? (Czy możesz pomóc mi ustawić stół na kolację?)
 • Take off – startować (o samolocie), zdejmować
  The plane took off on time. (Samolot wystartował o czasie.)
  He took off his jacket when he entered the house. (Zdjął kurtkę, gdy wszedł do domu.)
 • Turn on – włączyć
  Please turn on the lights. (Proszę włączyć światła.)
 • Work out – ćwiczyć (fizycznie), rozwiązać
  She works out at the gym every morning. (Ona ćwiczy na siłowni każdego ranka.)
  We need to work out a solution to this problem. (Musimy znaleźć rozwiązanie tego problemu.)
 • Back up – poprzeć, zrobić kopię zapasową
  I’ll back you up in the meeting. (Poprę cię na spotkaniu.)
  Remember to back up your files regularly. (Pamiętaj, aby regularnie robić kopię zapasową swoich plików.)
 • Carry on – kontynuować
  Let’s carry on with our plan. (Kontynuujmy nasz plan.)
  Despite the difficulties, she carried on with her work. (Pomimo trudności kontynuowała swoją pracę.)
 • Check out – sprawdzić, opuścić
  Can you check out the prices online? (Czy możesz sprawdzić ceny online?)
  We need to check out of the hotel by noon. (Musimy wymeldować się z hotelu do południa.)
 • Drop off – podrzucić, zasnąć
  I can drop you off at the station. (Mogę cię podrzucić na stację.)
  He dropped off as soon as he lay down on the bed. (Zasnął zaraz po położeniu się na łóżku.)
 • Face up to – stawić czoła
  It’s time to face up to your fears. (Nadszedł czas, aby stawić czoła swoim lękom.)
 • Give in – poddać się
  He didn’t want to do it, but eventually he gave in. (Nie chciał tego robić, ale ostatecznie się poddał.)
 • Hand out – rozdać
  The teacher handed out the worksheets to the students. (Nauczyciel rozdał uczniom karty pracy.)
 • Look forward to – nie móc się doczekać
  I’m looking forward to the weekend. (Nie mogę się doczekać weekendu.)
 • Make out – rozróżnić, zrozumieć, całować się
  It’s hard to make out the details in the dark. (Trudno rozróżnić szczegóły w ciemności.)
  They were caught making out in the park. (Złapano ich całujących się w parku.)
 • Pick up – odebrać, nauczyć się (załapać)
  Can you pick me up from the airport? (Czy możesz mnie odebrać z lotniska?)
  She quickly picked up the basics of playing the guitar. (Szybko opanowała podstawy gry na gitarze.)
 • Run into – spotkać przypadkiem
  I ran into my old friend at the supermarket. (Spotkałem przypadkiem swojego starego przyjaciela w supermarkecie.)
 • Settle down – osiedlić się, uspokoić się
  After years of traveling, he finally settled down in a small town. (Po latach podróży ostatecznie osiedlił się w małym miasteczku.)
  The baby finally settled down and fell asleep. (Dziecko wreszcie się uspokoiło i zasnęło.)
 • Take over – przejąć kontrolę
  The new CEO will take over the company next month. (Nowy dyrektor generalny przejmie kontrolę nad firmą w przyszłym miesiącu.)
 • Turn off – wyłączyć
  Don’t forget to turn off the lights when you leave. (Nie zapomnij wyłączyć świateł, gdy wychodzisz.)
 • Work on – pracować nad
  He’s been working on his novel for months. (Od miesięcy pracuje nad swoją powieścią.)
 • Add up – mieć sens, sumować się
  Her story doesn’t add up. (Jej historia nie ma sensu.)
  The numbers don’t add up. (Liczby się nie sumują.)
 • Blow up – wysadzić, wybuchnąć
  The demolition crew blew up the old building. (Ekipa rozbiórkowa wysadziła stary budynek.)
  The balloon blew up suddenly. (Balon nagle wybuchł.)
 • Call back – oddzwonić
  I’ll call you back later. (Oddzwonię do ciebie później.)
 • Dress up – wystroić się
  We need to dress up for the wedding. (Musimy się wystroić na ślub.)
 • Fall apart – rozpadać się
  Their relationship fell apart and they decided to break up. (Ich związek rozpadł się i zdecydowali się rozstać.)

To tylko niewielka część najpopularniejszych phrasal verbs w języku angielskim. Pamiętajcie, że praktyka i stosowanie ich w różnych kontekstach pozwoli Wam lepiej opanować język i używać go płynnie. Warto poświęcić czas na zapamiętanie ich znaczeń – dobrym sposobem jest robienie mapy myśli z różnymi partykułami lub znaczeniami. Ćwiczcie zastosowania ich w zdaniach, aby zdobyć pewność siebie w codziennej komunikacji. Powodzenia w nauce!

Stay awesome,
Justyna