Inwersja w języku angielskim, zasady i zastosowanie

Jednym z zagadnień w języku angielskim, które nazwałabym „najdziwniejszym” jest inwersja. W moim odczuciu zupełnie nieintuicyjna dla Polaka, bez odpowiedniego osłuchania się z językiem ciężka do zrozumienia.

Po co używamy inwersji?

Inwersja nadaje tekstowi dramatyzmu – jest konstrukcją mocno literacką, dlatego najczęściej spotkamy je w tekstach pisanych typu literatura piękna, chociaż nie tylko; inwersja bowiem jest charakterystyczna również dla stylu formalnego. Poza tym używamy inwersji dla podkreślenia ważnej informacji. O ile zrozumienie celu inwersji jest jeszcze proste, o tyle stworzenie jej potrafi być karkołomne. Dlatego przygotowałam listę z najpopularniejszymi użyciami inwersji. Możecie zapoznać się z nią poniżej

A. „as soon as”
→ “no sooner had… than…”
No sooner had we left the house than I realised I forgot my phone.
→ „hardly/barely/scarcely (etc.) had… when…”
Hardly had she woken up when the postman knocked the door.

B. Przysłówki częstotliwości
→ rarely/seldom…
Seldom do I visit my relatives.
→ hardly ever…
Hardly ever do we eat out.
→ never before…
Never before has he seen the ocean.
→ not often…
Not often can you see this insect in spring.

C. Przysłówki czasu
→ only when…
Only when the lesson finished did the teacher realised he forgot to give homework
→ not since…
Not since I graduated have I attended any lecture.
→ only now…
Only now do I understand why he didn’t come.
→ not until…
Not until they left did we have a good time.

D. Zakazy
→ Under no circumstances…
Under no circumstances must you open this door.
→ On no account…
On no account should you talk to him.

E. Inne
→ So + przymiotnik
So cold was the weather that she decided to stay home.
→ Little did one know…
Little did she know that he was eavesdropping.

Stay awesome!
Justyna