Have something done / to have ___ done – kiedy i jak używamy tej konstrukcji?

Have something done – to wyrażenie spędza sen z powiek wielu uczniom. Jest to używane często w języku angielskim, wyrażenie opisującym sytuację, w której ktoś wynajmuje kogoś lub korzysta z usług specjalisty, aby wykonał określoną czynność. Poniżej przedstawię Wam przykłady użycia tego zwrotu, omówię jego budowę oraz zastosowanie w kontekście nauki języka angielskiego.
Budowa zwrotu „have something done” jest prosta. Zaczynamy od czasownika „have„, następnie dodajemy rzeczownik (czynność, która została dla nas wykonana), a na końcu „done„, co oznacza „wykonane„. Na przykład: „I had my hair cut„, co znaczy „Ściąłem włosy” (ktoś – w domyśle oczywiście fryzjer – ściął mi włosy).

Poniżej 10 przykładów użycia zwrotu „have something done”:

  • I had my car repaired (by a professional mechanic). (Naprawiłem samochód (przez profesjonalnego mechanika).)
  • She had her house cleaned before the guests arrived. (Ona posprzątała swój dom przed przyjazdem gości. = Ktoś posprzątał jej dom (nie zrobiła tego sama ale wynajęta osoba)
  • They had their wedding photos taken by a famous photographer. (Oni zrobili swoje zdjęcia ślubne przez znanego fotografa. = Znany fotograf zrobił im zdjęcia)
  • He had his suit dry-cleaned for the important meeting. (On wyczyścił swoje garnitury przed ważnym spotkaniem. = Skorzystał z pralni.)
  • We had our roof repaired after the storm. (Naprawiliśmy dach po burzy. = Ktoś naprawił go dla nas.)
  • She had her dog trained by a professional dog trainer. (Ona szkoliła swojego psa przez profesjonalnego szkoleniowca psów.)
  • They had their passports renewed before the trip. (Oni odnowili swoje paszporty przed wycieczką. = Skorzystali z usług urzędu by je odnowić)
  • He had his broken phone fixed by a technician. (On naprawił swoje zepsute telefony przez technika.)
  • We had our garden landscaped by a professional landscaper. (Ozdobiliśmy swój ogród przez profesjonalnego architekta krajobrazu.)
  • She had her piano tuned by a professional piano tuner. (Ona nastroiła swój fortepian przez profesjonalistę.)

Stay awesome,
Justyna