American English vs British English 2, czyli jak nie kupić bielizny zamiast spodni

Jakiś czas temu podzieliłam się z Wami kilkoma głównymi zasadami gramatycznymi, które różnią się w AmE i w BrE. Języki te różnią się między sobą także słownictwem i zapisem tegoż, dlatego dziś przejdziemy się przez ważniejsze i ciekawsze przykłady, zobaczymy jak można popełnić gafę myląc ze sobą słówka oraz może znajdziemy jakieś zasady rozpoznania AmE od BrE.

1. Słowa i idiomy

Pants with suspenders!
Zazwyczaj kojarzymy różnice pomiędzy BrE i AmE głównie z konkretnych słów, które są używane w różnych znaczeniach, lub różnych słów dla tej samej rzeczy. Poniżej kilka najpopularniejszych przykładów:

UK USA
taxi cab
flat apartment
chemist’s drugstore
toilet restroom
trousers pants
lift elevator
autumn fall
pavement sidewalk
cinema theater

Teoretycznie obie strony z reguły znają brytyjski/amerykański odpowiednik i zrozumieją nas bez problemu, należy jednak być ostrożnym, co ładnie zobrazuje nam przykład z podtytułu.
„Pants and suspenders” po amerykańsku oznacza po prostu „spodnie i szelki”, jednak po brytyjsku „pants” to bielizna (konkretnie majtki), natomiast „suspenders” to nie tylko szelki ale także pas do pończoch. Jest więc ryzykowne używanie słowa „pants” w kontekście spodni w Wielkiej Brytanii 😉

Idiomy
Co kultura to różne związki frazeologiczne. Logiczne jest więc że te brytyjskie ewoluowały z czasem istnienia w innej, nowej kulturze. Poniżej podaję kilka przykładów idiomów, które brzmią trochę lub zupełnie inaczej w UK i w USA:

UK USA PL
Take it with a pinch of salt Take it with a grain of salt Traktować z przymrużeniem oka
A skeleton in the cupboard A skeleton in the closet Trup w szafie
(throw/put) a spanner in the works (throw) a monkey wrench into sth (rzucać) kłody pod nogi
A drop in the ocean A drop in the bucket Kropla w morzu
A know-all A know-it-all (ktoś, kto) pozjadał wszystkie rozumy

2. Różnice w pisowni

Można powiedzieć, że osobą odpowiedzialną za całe to zamieszanie jest Noah Webster (tak, tak, ten Webster od słownika Merriam-Webster). W 1828 roku został opublikowany słownik jego autorstwa, który standaryzował pisownię amerykańską. Głównym założeniem było uproszczenie pisowni w stosunku do wymowy. W ten sposób powstało kilka głównych zasad, którymi dziś się kierujemy przy amerykańskim zapisie.

Colourful or colorful?
Pierwszą różnicą w pisowni, która rzuca się w oczy jest „our” (w BrE) kontra „ur” (w AmE).

UK USA
colour color
labour labor
favourite favorite

Końcówka -re i -er
Brytyjskie słowa kończące się na zgłoskę -re zostały przekształcone tak by zapis był bardziej intuicyjny – a więc kończą się na -er w AmE

UK USA
centre center
litre liter
fibre fiber

Bałagan z -ise/-ize
Amerykańska pisownia uprościła też zapis słów, które w Brytyjskiej wersji języka można zapisywać z końcówką -ise oraz -ize.

UK USA
realize/realise realize
criticise/criticize criticize

Uproszczenie -oe/-ae do -e
Brytyjska pisownia -ae (æ ), czasem też: -oe, odnosi się do dawnej zgłoski, która już nie używana jako osobna litera pozostała w brytyjskim alfabecie w języku pisanym. W wersji amerykańskiej oczywiście została uproszczona do samego -e.

UK USA
encyclopedia encyclopaedia
estrogen oestrogen
medieval mediaeval

Pisownia języka angielskiego jest dosyć skomplikowana. Jest to spowodowane przez niezwykle dużo wpływów językowych z zewnątrz. Widzimy jednak, jak język ewoluuje i, że uproszczenia mogą zostać przyjęte za normę – tak jak stało się to w przypadku amerykańskiej wersji angielskiego. Mam nadzieję, że znajomość różnic pomoże Wam zachować higienę językową i dbałość o to, by nie mylić w jednym tekście różnych wariantów pisowni (więcej o tym w poprzednim wpisie na temat różnic pomiędzy BrE i AmE).

Stay awesome 🙂
Justyna